Едно просто падане и една банална рана могат да вгорчат живота ни повече, отколкото можем да допуснем. Защото, когато ни превръзват, никой не допуска, че можем да сме развили непоносимост към някой превързочен препарат/материал. Този клиничен случай е от практиката на д-р Григорова и ние смятаме, че е много показателен относно влиянието на на пръв