Parasites in the Human Body, Temperate Climate – Part 1

“Intelligence is based on how efficient a species became at doing the things they need to survive.” “Parasitism is the highest form of predatory behavior”.  Charles Darwin The human species have always been a host to parasites, and along with the migration of humans, parasites too have managed to spread and adapt to hard-to-survive habitats. 

Giardia lamblia

The Giardia lamblia parasites usually are to be found in the intestines and the urinary tract of humans. They inflict severe damage. Who would think of testing for this parasite a young man suffering from high blood pressure or a seven-year-old girl affected by  massive weeping eczema all around her body, a four-year old boy

Giardia lamblia

Паразитите Giardia lamblia обичайно обитават червата и уринарната система на човека, но наличието им създава тежки последици. Кой би се досетил да изследва за този паразит младеж с хипертония или момиченце на 7 години с масивна мокра екзема по цялото тяло, или нощното напикаване на 4 годишно момченце, или периодична проява всеки месец на хрема

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis is a unicellular motile protozoan.  Its size is microscopic (on average 10-20 µм) and cannot be seen with the naked eye.  The parasite reproduces by division every 8-12 hours. Characteristic of Trichomonas vaginalis is their ability to devour other microorganisms (bacteria) thus retaining pathogenic agents of other infections, including sexually transmitted diseases such

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis е едноклетъчен, подвижен протозой с микроскопични размери (средно 10-20 µм), който е невидим с просто око. Паразитът се размножава чрез делене на всеки 8-12 часа. Характерна особеност на трихомоните е способността им да поглъщат други микроорганизми (бактерии), като по този начин задържат  патогенните причинители на други инфекции, включително и сексуално предавани, като например

Ascaris Lumbricoides – Children’s Worms

This is the largest of all intestinal nematodes.  In addition, it is one of the most common parasites in humans.  Children’s Worms are quite big round worms; the females reach 35 cm, while the males – 30 cm in length.  They reproduce sexually producing abundantly eggs.  Through human feces, they infect the soil, water, vegetables. By

Паразити живеещи в човешкия организъм в умерен климатичен пояс – Част 2

Вторият вид са кръглите червеи, наречени още Нематоди (Nematoda). Смята се, че кръглите червеи, нематоди, са основните причинители на гастро-интестиналните паразитни инфекции. Те засягат около 50% от населението в света, особено в районите с топъл климат и ниска санитарна култура. За страните с умерен климат и с добре развито медицинско обслужване се смята, че паразитите

Паразити живеещи в човешкия организъм в умерен климатичен пояс – Част 1

„Паразитизмът е най-висшата форма на хищничество“ – Чарлз Дарвин   Човешкият вид винаги е бил гостоприемник на паразити и заедно с човешката миграция, паразитите също са успели да се разпространят и привикнат с местообитания, които са по-сурови за оцеляване. Световната статистика за ежегодно опаразитени хора е ужасяваща и въпреки, че жителите на по-напредналите държави разполагат

Ancylostoma duodenale – Анкилостома Дуоденале

Това е паразит разпространен в целия свят и в тропическите страни, и в райони с умерен климат. В Северна Америка заедно с Анкилостома се среща и Necator Americanus, но популярното име на двата вида е „Hookworm” или „Червей-кука“. Този паразит разполага с 4 зъба, с които се закрепва за червата и смуче кръв. Инфекциозните ларви

Ascaris Lumbricoides – Детски глист

Това е най-големият от чревните нематоди, освен това е и от най-често срещаните паразити по хората на Земята. Детските глисти са доста големи кръгли червеи , женските достигат дължина до 35см, а мъжките до 30см. Размножават се полово, произвеждат огромен брой яйца, които чрез човешките изпражнения заразяват почва, вода, зеленчуци, а посредством праха могат да